CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Corrosion on the Low Cycle Fatigue Behaviour of Sn-4.0Ag-0.5Cu Lead-Free Solder Joints

Cristina Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
International Journal of Fatigue p. 917-930. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-22. Senast ändrad 2010-10-18.
CPL Pubid: 82512

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur