CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulations of temperature dependence of the formation of a supported lipid bilayer via vesicle adsorption

Kristian Dimitrievski (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Erik Reimhult (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Vol. 39 (2004), 1-2, p. 77-86.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur