CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffraction loss in long-wavelength buried tunnel junction VCSELs analyzed with a hybrid coupled-cavity transfer-matrix model

Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Alexander Bachmann ; Kaveh Kashani-Shirazi ; Markus-Christian Amann
Optics Express Vol. 16 (2008), 25, p. 20789-20802.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-19. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 82298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Fotonik

Chalmers infrastruktur