CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-dual strings in six dimensions: Anomalies, the ADE-classification and the world-sheet WZW-model

Måns Henningson (Institutionen för fundamental fysik)
Commun. Math. Phys. Vol. 257 (2005), p. 291.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-18. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 82173

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Fysik
Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur