CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wilson-'t Hooft operators and the theta angle

Måns Henningson (Institutionen för fundamental fysik)
Journal of High Energy Physics Vol. 0605 (2006), p. 065.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-18. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 82171

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Fysik
Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur