CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Concrete in Tension - Energy Dissipation in Cyclic Loops

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Nordic Concrete Research 38, p. 155-168. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-18. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 82170

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modelling of Concrete Subjected to Cyclic Loading