CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Logistik och processorientering

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Bättre Produktivitet 8, p. 5. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Affärsprocesser, logistik, flödesorienteringDenna post skapades 2008-12-18.
CPL Pubid: 82167

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur