CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hvordan skall prognosavviket måles?

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Logistikk & Ledelse 9, p. 4. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Prognosfel, prognostisering, efterfrågevariationerDenna post skapades 2008-12-18.
CPL Pubid: 82163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur