CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The L2 Model Scale Wind Tunnel at Chalmers University of Technology

Christoffer Landström (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
The Vehicle Component Vol. 08 (2008), 10,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-18.
CPL Pubid: 82137

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur