CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow field investigation around a convertible passenger car using CFD and experiments

Christoffer Landström (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jesper Marklund (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Markus Christiansson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Håkan Danielsson
The Vehicle Component Vol. 08 (2008), 2,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-18. Senast ändrad 2010-08-27.
CPL Pubid: 82135

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur