CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Moving Ground Conditions on the Cooling Flows of Road Vehicles

Lasse Malmkjaer Christoffersen (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Roy Quartey-Papafio (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Christoffer Landström (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Anders Jönson
26th AIAA Applied Aerodynamics Conference, 18-21 August,Honolulu, Hawaii (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-18.
CPL Pubid: 82133

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur