CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drag Reduction of Long Haulage Trucks

David Söderblom (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Per Elofsson ; Linus Hjelm
The Vehicle Component 3-08, p. 27-28. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2008-12-18. Senast ändrad 2017-10-05.
CPL Pubid: 82112

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur