CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Initial Experimental Investigation of the Local Flow Field Around Rotating Wheels using an Omni-probe

Christoffer Landström (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Tim Walker ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
7th MIRA International Vehicle Aerodynamics Conference, 22-23 October, Warwickshire, UK (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-18.
CPL Pubid: 82102

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur