CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-dimensional hydration shells of alkali metal ions at a hydrophobic surface

Sheng Meng ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Shiwu Gao
Journal of Chemical Physics Vol. 121 (2004), 24, p. 12572-12576.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 8210

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur