CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modular forms and L-functions with a partial Euler product

Stefan Lemurell (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
J. Ramanujan Math. Soc. (0970-1249). Vol. 23 (2008), 2, p. 105-121.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Modular forms, L-functions, Euler product, Converse theorems


Joint with Sally Koutsoliotas, Bucknell University, and David Farmer, American Institute of Mathematics (AIM)Denna post skapades 2008-12-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 82051

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur