CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A dissipative scale-similarity model

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
DLES7: Direct and Large-Eddy Simulations 7 p. 113-114. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 82042

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur