CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HYBRID LES-RANS: Inlet Boundary Conditions for Flows With Recirculation

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Advances in Hybrid RANS-LES Modelling, Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design Vol. 97 (2008), p. 55-66.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 81990

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur