CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Light scattering in gold nanorings

Javier Aizpurua ; L. Blanco ; Per Hanarp (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Duncan S. Sutherland (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; G.W. Bryant ; F.J. Garcia de Abajo
Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer Vol. 89 (2004), p. 11-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 8195

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur