CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Minimal Generic Model of Bacteria-Induced Intracellular Ca2+ Oscillations in Epithelial Cells

Camilla Oxhamre ; Agneta Richter-Dahlfors ; Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Biophysics Journal Vol. 88 (2004), p. 2976-2981.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 8193

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur