CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On configurational forces within Green–Naghdi thermo-hyperelasticity

Swantje Bargmann (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ralf Denzer ; Paul Steinmann
Proc. of IUTAM Symposium Progress in theory and numerics of configurational forces (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-17.
CPL Pubid: 81918

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur