CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the wave speed in Green-Naghdi heat conduction.

Swantje Bargmann (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Paul Steinmann ; Pedro Jordan
Physics Letters A (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-17.
CPL Pubid: 81914

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur