CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling and simulation of first and second sound in solids.

Swantje Bargmann (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Paul Steinmann
International Journal of Solid and Structures Vol. 45 (2008), p. 6067-6073.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-17.
CPL Pubid: 81913

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur