CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance prediction of maximum-likelihood direction-of-arrival estimation in the presence of modeling errors

A. Ferrol ; P. Larzabal ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Signal Processing, IEEE Transactions on Vol. 56 (2008), 10, p. 4785-4793.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 81811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur