CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of MIMO antenna systems in simulink and embedded Matlab

Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; T Boman ; Ulf Carlberg (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; L Pettersson ; S Ali ; E Arabi ; M Bilal ; O Moussa
Nordic Matlab Users Conference, Stockholm, Sweden, November 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 81810

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur