CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error modeling and calibration for high resolution DOA estimation

Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
5th IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop, Darmstadt, Germany, July 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-12-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 81798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur