CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling error sensitivity of the MUSIC algorithm conditioned on resolved sources

A. Ferreol ; P. Larzabal ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proceedings EURASIP, 2008, Lausanne, Switzerland, August 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 81796

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur