CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Channel estimation performance for MIMO relays

Panagiota Lioliou (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proceedings 20th Nordic Conference on Radio Science and Communication, Sweden June 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 81789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur