CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transient, powerful pressures are generated in the brain by a rotational acceleration impulse to the head

Ulrika Krave (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Svante Höjer ; Hans-Arne Hansson
European Journal of Neuroscience (0953-816X). Vol. 21 (2005), 10, p. 2876-2882.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: missile extremity impact, nervous-system, wave injuries, biomechanics, model, pigs, trauma, light, mild, neckDenna post skapades 2008-12-16. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 81748

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
Institutionen för anatomi och cellbiologi (1991-2005)

Ämnesområden

Neurovetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modelling of Diffuse Brain Injury: Combining Methods to Study Possible Links between Transient Intracranial Pressure and Injury