CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comsol-Simulink integrated computer model for simulations of high voltage power transformers

Yuri Storozhenko ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Scientific Bulletin of Norilsk Industrial Institute Vol. 3 (2008), p. 28-45.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 81694

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur