CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Component-based decomposition of FMS software

Sven-Arne Andreasson (Institutionen för datavetenskap) ; Jan Valdman ; Pemysl Brada
Proceedings of ICCC’2000 conference, High Tatras (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-12-16.
CPL Pubid: 81601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur