CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Redesign of CHAMP Control System Using SOFA Components

Sven-Arne Andreasson (Institutionen för datavetenskap) ; Jan Valdman
ISPE/IFAC Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the future, CARS-FOF’02 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-12-16. Senast ändrad 2013-06-11.
CPL Pubid: 81598

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur