CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using databases for real time systems

Sven-Arne Andreasson (Institutionen för datavetenskap)
Real Time Programming 1996 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-16.
CPL Pubid: 81597

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur