CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micro Reactor for Continuous Multistage Solvent Extraction

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Sofie Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Kalus Eberhardt ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; V Hessel ; B Horn ; J. V. Kratz ; P. Löb ; A. Muller ; Mikael Nilsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Proc. Int. Solvent Extraction Conference ISEC-05 p. 1109-1114. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 8159

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur