CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoemission studies of the annealing-induced modifications of Ga0.95Mn0.05As

Martin Adell (Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; Lars Ilver (Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; Janusz Kanski (Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; J. Sadowski ; R. Mathieu ; V. Stanciu
Physical Review B Vol. 70 (2004), p. 125204.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 8157

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (1997-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur