CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FLAX FIBERS FOR STRENGTHENING OF TIMBER STRUCTURE: FINITE ELEMENT MODELLING

Alann André (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Helena JOHNSSON
13th European conference on composite material (ECCM 13) (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-12-15. Senast ändrad 2009-12-21.
CPL Pubid: 81562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur