CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on "Mn Interstitial Diffusion in (Ga,Mn)As"

Martin Adell (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; Janusz Kanski (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; Lars Ilver (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; J. Sadowski ; V. Stanciu ; P. Svedlindh
Physical Review Letters Vol. 94 (2005), p. 139701.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 8156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (2005-2006)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur