CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Post-growth annealing of (Ga,Mn)As under As capping - an alternative way to increase Tc

Martin Adell (Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; Lars Ilver (Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; Janusz Kanski (Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; V. Stanciu ; P. Svedlindh ; J. Sadowski ; J. Z. Domagala ; F. Terki ; C. Hernandez ; S. Charar
Applied Physics Letters (0003-6951). Vol. 86 (2005), p. 112501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-07-24.
CPL Pubid: 8155

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (1997-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur