CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Importance of ITO surface conditions for the interaction with thin CuPc layers

M. Andreasson ; Maria Tengelin-Nilsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; T.G. Andersson ; Lars Ilver (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; Janusz Kanski (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur)
Organic Electronics Vol. 6 (2005), p. 175.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 8154

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (2005-2006)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur