CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electronic structure of GaN(000-1)-(1 x 1) surface

B.J. Kowalski ; R.J. Iwanowski ; J. Sadowski ; I.A. Kowalik ; Janusz Kanski (Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; I. Grzegory ; S. Porowski
Surface Science Vol. 548 (2004), p. 220.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 8153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (1997-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur