CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global supply chain planning at IKEA

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Martin Rudberg ; Stefan Holmberg
Proceedings från PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2008, Chalmers, Göteborg. p. 91-104. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-12-15. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 81518

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur