CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Explaining the perceived importance of dyadically integrating the performance management process

Helena Forslund ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the LRN conference 2008, Liverpool, U.K. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-12-15. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 81517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur