CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of the surface structure and composition of annealed Ga0.96Mn0.04As(100)

A. Mikkelsen ; J. Gustafson ; J. Sadowski ; J.N. Andersen ; Janusz Kanski (Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; E. Lundgren
Applied Surface Science Vol. 222 (2004), p. 23.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 8151

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (1997-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur