CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of annealing parameters on the ferromagnetic properties of optimally passivated (GaMn)As epilayers

V. Stanciu ; O. Wilhelmsson ; U. Bexell ; Martin Adell (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; J. Sadowski ; Janusz Kanski (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; P. Warnicke ; P. Svedlindh
Physical Review B Vol. 72 (2005), p. 125324 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 8150

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (2005-2006)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur