CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An elementary proof of the Wallis product formula for pi

Johan Wästlund (Institutionen för matematiska vetenskaper)
American Mathematical Monthly (0002-9890). Vol. 114 (2007), 10, p. 914-917.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-15.
CPL Pubid: 81423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur