CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beständiga Konstruktioner

Ingvar Olofsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Vbyggaren 4, p. 46-52. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Samhällets investeringar i infrastruktur och andra byggobjekt är betydande. Ett rimligt krav är därför att de tekniska och ekonomiska förutsättningar som är kopplade till konstruktionernas beteende över tid skall vara kända redan i tidiga skeden. Projektering, upphandling och genomförande av byggprojekt sker i dag med utgångspunkt från ett begränsat synsätt avseende konstruktionernas beteende i ett livslängdsperspektiv. Ökad kunskap krävs i första hand beträffande sammansatta konstruktioners nedbrytningsförlopp. Fungerande och samordnade modeller för tidig teknisk och ekonomisk värdering av underhållsinsatser måste också utvecklas.Denna post skapades 2008-12-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 81377

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur