CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamisk mätning av elasticitetsmodul på stockar - en möjlig sorteringsmetod?

Robert Kliger (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad) ; Marie Johansson (Institutionen för konstruktionsteknik) ; Magnus Bäckström (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. ISBN: 1651-9035.- 12 s.
[Rapport]

Dynamisk provning av elasticitetsmodul hos sågat virke är en metod som har använts för hållfasthetssortering i Sverige under ett antal år. Denna teknik kan användas även för att sortera stockar i olika hållfasthetsklasser. Denna rapport beskriver två försök att mäta elasticitetsmodulen hos stockar. Stockarnas värden jämförs med elasticitetsmodulen hos de från stockarna utsågade reglarna. Det första försöket omfattar 35 stockar av gran uttagna under EU-projektet STUD(1997-2000). Egenfrekvensen hos dessa stockar mättes i timmertraven före sågning och på reglarna direkt efter sågning. Resultaten visar på ett relativt bra samband mellan egenfrekvenserna hos stockarna och reglarna, R2= 0,50. Det andra försöket omfattade 35 granstockar utvalda på Deromesågen i Halland. Stockarna valdes i tre diameterklasser (16-18 cm, 22-24 cm, >30cm) från VMR klass 2, 3 och 4. Vikten, diametern och längden av dessa stockar uppmättes liksom egenfrekvensen i axiell riktning på 2 olika underlag (marken och med dämpning. Dessa stockar sågades till reglar som senare torkades konventionellt. Efter torkning mättes egenfrekvensen och vikten av de enskilda reglarna. Dessa mätvärden användes för att beräkna elasticitetsmodulen hos stockarna och reglarna. Sambandet mellan elasticitetsmodul på stockarna och på reglarna var bra, R2= 0,58, då stockarna mätts liggande på mark och R2= 0,62, då stockarna mätts på dämpande underlag. Resultaten i denna rapport visar att dynamisk provning kan användas på stock. Dessutom visas ett lovande samband mellan stockens styvhet och styvhet för reglar utsågade från samma stock.

Nyckelord: konstruktionsvirke, hållfasthetssortering, egenfrekvensmätningDenna post skapades 2008-12-12.
CPL Pubid: 81311

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)
Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Trävetenskap

Chalmers infrastruktur