CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Added value in fault tree analysis

Tommy Norberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik ; FRIST kompetenscentrum ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; FRIST kompetenscentrum ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Andreas Lindhe (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers)
In Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications. Martorell et al. (eds), pp 1041-1048, Taylor & Francis Group, London 2008 Vol. 2 (2008), p. 1041-1048.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-12-12. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 81240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
FRIST kompetenscentrum
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur