CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Remote Sensing at the Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology

Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
IEEE Geoscience and Remote Sensing Newsletter (0161-7869). 136, p. 11-18. (2005)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 8123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur