CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relaxation in Plasmas with Several Types of Free Energy

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Frontiers in Modern Plasma Physics, AIP conference proceedings Vol. 978-0-7354-0591 (2008), 02, p. 45 - 56.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: RelaxationDenna post skapades 2008-12-11.
CPL Pubid: 81118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur