CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the properness of some binary linear codes and their dual codes

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; S. M. Xiaolei Hu
Proc. 11th International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory p. 76-81. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-10. Senast ändrad 2009-01-26.
CPL Pubid: 81046

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur